Dla wszystkich naszych sympatyków i nie tylko Publikacja prezent niespodzianka WSZYSCY ŚWIĘCI…

Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Dąbrówka

(katalog do pobrania)

Mała architektura sakralna stanowi niezwykle ważną część naszego dziedzictwa kulturowego. Krzyże, kapliczki oraz figury świętych były budowane w różnych intencjach, od wieków stanowiły centrum ludowej pobożności.

Oddajemy w Państwa „ręce” pierwsze z cyklu 7 opracowań, na początek Gmina Dąbrówka.

Wierzymy w to, że w przyszłości uda się wydać nasze opracowanie również w wersji papierowej, w formie albumu z najcenniejszymi obiektami.

Jednocześnie będziemy wdzięczni za wszelkie dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych obiektów (np. data i historia powstania, opiekunowie itp.)

Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Agata Bochenek
Projekt graficzny: MediaSupport Sp. z o.o.
Korekta: zespół redakcyjny
Seria wydawnicza: Kultura Lokalnie