Zadania współfinansowane przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2018

„Święci w niebie i na ziemi”. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap II

Celem realizowanego zadania jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej obiektów małej architektury sakralnej w powiecie wołomińskim, etap II, poprzez opracowanie ewidencji wszystkich zidentyfikowanych kapliczek, figur liturgicznych i krzyży przydrożnych w 6 gminach powiatu wołomińskiego.

Projekt realizowany w okresie 09.04.2018-30.09.2018, na podstawie umowy nr 159.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku.  Wartość całkowita projektu: 39521,72 zł, wartość środków publicznych 30000,00 zł, wkład własny 9521,72 zł.


Plener Artystyczny w Kuligowie „Dziedzictwo Nadbużańskie – lato 2018

Celem zadania było podniesienie dostępności do kultury, poprzez umożliwienie  uczestnictwa i przyglądania się pracy artystów biorących udział w organizowanym plenerze oraz możliwość oglądania „żywej lokalnej sztuki”, dzięki organizacji wystaw poplenerowych.

Projekt realizowany w okresie 06.08.2018 – 30.11.2018, na podstawie umowy nr 220.2018 z dnia 15 maja 2018 roku.  Wartość całkowita projektu: 22600,00 zł, wartość środków publicznych 15200,00 zł, wkład własny 7400,00 zł. 

„Bieg Dziecięcy Cud nad Wisłą” 2018

Celem projektu była popularyzacja aktywnych form wypoczynku wśród najmłodszych mieszkańców powiatu wołomińskiego poprzez umożliwienie udziału w organizowanym biegu.

Projekt realizowany w okresie 02.07.2018 – 31.08.2018, na podstawie umowy nr 223.2018 z dnia 15 maja 2018 roku.  Wartość całkowita projektu: 27501,00 zł, wartość środków publicznych 20500,00 zł, wkład własny 7001,00 zł. 

„Święci w niebie i na ziemi”. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap III – oferta pozakonkursowa

Celem realizowanego zadania jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej obiektów małej architektury sakralnej w powiecie wołomińskim, etap III, poprzez opracowanie ewidencji wszystkich zidentyfikowanych kapliczek, figur liturgicznych i krzyży przydrożnych w 3 gminach powiatu wołomińskiego.

Projekt realizowany w okresie 10.09.2018-31.10.2018, na podstawie umowy nr 378.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 .  Wartość całkowita projektu: 39521,72 zł, wartość środków publicznych 11200,00 zł, wkład własny 1200,00 zł.