Rybka Lubi Pływać, czyli bużański Leszcz w Kuligowskim Skansenie 2019

Już w najbliższą sobotę 14 września 2019. W tym roku wśród atrakcji przewidziano organizację:

Zawody wędkarskie od 7.00 :

w pięciu kategoriach wiekowych,

  1. Kadeci U14,
  2. Juniorzy U18,
  3. Młodzież U23,
  4. Kobiety,
  5. Seniorzy

Udział w zawodach jest bezpłatny i mogą wziąć udział dzieci poniżej 14 roku życia, za zgodą opiekuna oraz w przypadku osób starszych posiadacze kart wędkarskich.

Dodatkowe informacje pod adresem https://evenea.pl/event/rlp/ lub u komisarza zawodów tel. 600-886-934 Cezary Wnuk

Zbiórka zawodników nad rzeką i potwierdzenia zapisów rozpoczną się od 7 rano w sobotę 14 września. Położenie miejsca spotkania link poniżej

Zawodnicy będą rywalizowali od 9.00 do 13.00. Po komisyjnym ważeniu wyłowionych okazów i obliczeniu wyników przez sędziów uczestnicy wraz z rodzinami zaproszeni są na:

Drobny poczęstunek na terenie Skansenu w Kuligowie, który będzie wydawany od godziny 14.30.

Wręczenie dyplomów oraz pucharów najlepszym uczestnikom zawodów odbędzie się około godziny 15.30.

Warsztaty kulinarne od 9.00

Równolegle do zawodów wędkarskich od godziny 9.00 wszystkich zainteresowanych, nie tylko łowieniem ale i przygotowywaniem potraw z ryb słodkowodnych zapraszamy na:

warsztaty kulinarne:

1. Tradycyjne potrawy z ryb słodkowodnych

2. Jak u mamy – ryby na naszych stołach, po swojsku

Zarejestruj się i weź udział https://evenea.pl/event/rlp2019warsztaty/

Wodowanie – pychówki od 13.30

Około godziny 13.30 wodowanie tradycyjnej łodzi – pychówki „MS. Bużanka” wykonywanej podczas warsztatów szkutniczych w sezonie letnim.

Nie wymaga rejestracji (spotykamy się nad brzegiem rzeki Bug)

Koncert zespołu Caryna od 16.00

Na zakończenie wydarzenia Rybka Lubi Pływać, oficjalnie kończącego sezon letni w Kuligowskim Skansenie, o godzinie 16.00 zagra zespół Caryna formacja, która czerpie inspiracje z różnych gatunków muzycznych: folku, bossanovy, coutry, reggae, rocka oraz ballady. 

Zarejestruj się i weź udział https://evenea.pl/event/caryna/

.

.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY, ale wymaga REJESTRACJI:

Zawody wędkarskie: https://evenea.pl/event/rlp/

Warsztaty Kulinarne: https://evenea.pl/event/rlp2019warsztaty/

Koncert: https://evenea.pl/event/caryna/

Pytania ? skansen@powiatwolominski.pl  

Warsztaty szkutnicze dla początkujących, pasjonatów dawnej tradycji

Szkutnik, stolarz cieśla – chciałbyś spróbować swoich sił ?

Zapraszamy Cię na najbliższe warsztaty, będące cyklem 5 spotkań, każde po 6 godzin.

W trakcie zapoznasz się nie tylko z historią rybactwa śródlądowego nad Bugiem, ale przede wszystkim z technikami szkutniczymi, wykorzystywanymi przez rzemieślników przy wyrobie tradycyjnych łodzi. Efektem końcowym, będzie zupełnie nowa, lecz wykonana, wspólnymi siłami prowadzących i uczestników łódź pychowa,rzeczna, „na tradycyjną nutę”, która z racji miejsca i sposobu wykonania nazwana będzie „BUŻANKĄ KULIGOWSKĄ”

CO zapewniamy ?

– udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego szkutnika Dominika Wichmana, szkutnika z dziada pradziada i flisaka z zamiłowania do wszystkiego, co pływa po wodzie.

– doświadczenie trudu rzemieślniczej pracy szkutnika, z wykorzystaniem prostych narzędzi i naturalnych środków do budowy łodzi;

– naukę przez pracę i niezapomnianą przygodę w dobrym towarzystwie.

Zajęcia będą odbywały się w dniach:

20 lipca w godzinach 10.00-15.00, sobota
21 lipca w godzinach 10.00-15.00, niedziela
7 września w godzinach 10.00-15.00, sobota
8 września w godzinach 10.00-15.00, niedziela
14 września w godzinach 10.00-15.00, sobota
Zależy nam, by skład ekipy warsztatowej był w miarę stały, dlatego sugerujemy od razu zdeklarowanie się uczestników na ciąg warsztatów, nie zaś na pojedyncze terminy.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest otwarta, w warsztatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a oprócz kolejności zgłoszeń dodatkowym kryterium uczestnictwa jest przynależność do grupy defaworyzowanej ( bezrobotni, młodzi do 35 lat, grupa 50+, co nie znaczy że inni chętni nie będą mogli skorzystać). Przyszli uczestnicy muszą zadeklarować chęć zaangażowania się w rozwój innych, przyszłych aktywności w sektorze turystycznym/ rybackim na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, co należałoby rozumieć w szczególności jako chęć dzielenia się w przyszłości swoimi doświadczeniami z warsztatów, wśród innych zainteresowanych oraz z entuzjazmem uczestniczyć w innych, przyszłych przedsięwzięciach integrujących lokalną społeczność i przybliżających dawne, a dzisiaj nieco zapomniane lokalne tradycje, dziedzictwo nadbużańskie.

Warunki udziału:

Warsztaty dla uczestników są bezpłatne. W trakcie zapewniamy posiłek i popitek, każdy z uczestników sam pokrywa koszty dojazdu. Na miejscu będą do podpisania regulamin i dodatkowe oświadczenia i informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgłoś swój udział w warsztatach klikając w poniższe linki: 

20 lipca w godzinach 10.00-15.00, sobota
21 lipca w godzinach 10.00-15.00, niedziela
7 września w godzinach 10.00-15.00, sobota
8 września w godzinach 10.00-15.00, niedziela
14 września w godzinach 10.00-15.00, sobota

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji „BUG – rzeka życia …” i dotyczy działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującego Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Album Święci w niebie i na ziemi… mała architektura sakralna w gminach powiatu wołomińskiego

Przez dwa lata, w 2017 r. i 2018 r. Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK realizowały zadanie mające na celu spis kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim. Łącznie spisem zostało objętych 1011 obiektów małej architektury sakralnej. Dzięki realizacji zadania w 12 gminach powiatu, opracowano podstawowy spis obiektów i utrwalono je na zdjęciach. Przygotowany album prezentuje wybrane, najciekawsze zdaniem autorki elementy architektury sakralnej powiatu wołomińskiego.

Publikacja była współfinansowana przez Powiat Wołomiński, w ramach projektu „Dziedzictwo Wiary przodków na terenie powiatu wołomińskiego” Kapliczki, krzyże i figury świętych.

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

SIWZ

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 3 Wzór  oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3a Wzór zobowiązania innego podmiotu

Załącznik 4 Przedmiary robót

Załącznik 5 „Załącznik K/1 do kosztorysu inwestorskiego Zestawienie urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza”

Załącznik 6 Dokumentacja projektowa:
Załącznik 6A Projekt budowlany,
Załącznik 6B projekt_instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacja

Załącznik 7 Projekt umowy

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja nt. RODO

Zamówienia publiczne.

W ramach projektu prowadzone będą zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000€, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Informacja z otwarcia ofert do postępowania 1/2019
Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

O Inkubatorze Kuchennym

Inkubator Kuchenny to:

Nowobudowany obiekt kuchenny do obróbki i przetwórstwa lokalnych produktów rolnych, dostosowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych i instruktarzowych, dodatkowo spełniającej wszystkie szczegółowe wymogi sanitarne i techniczne dla tego typu pomieszczeń, wraz z pełnym zapleczem socjalnym, salą umożliwiającą zorganizowanie zajęć teoretycznych oraz konsumpcję wytworzonych produktów lokalnych. Cały obiekt wkomponowany będzie w istniejącą zabudowę Parku Kultury Ludowej i Ziemiańskiej „Skansen w Kuligowie”.

Zakłada się, przetwarzanie w nim owoców, głównie jabłek, śliwek, gruszek, truskawek, porzeczek, jagód i warzyw, głównie marchewka, selery, pory, pietruszka, zioła, rośliny oleiste w tym celu zakupione będą obieraczka do warzyw, młyn do owoców, szatkownica do warzyw, prasa do oleju, wyciskacz wolnoobrotowy do soków i przecierów. W zależności od potrzeb producentów, zapotrzebowania konsumentów, urządzenia te będą wykorzystywane w sposób alternatywny.

Kolejnym, sposobem przetwarzania lokalnych produktów jest produkcja lokalnych wypieków, w szczególności ciast i pieczywa z wykorzystaniem lokalnych zbóż. Działania w tym zakresie wesprze i umożliwi w szczególności zakup w ramach projektu pieca chlebowego opalanego drewnem oraz miesiarki do ciasta, które oprócz wytwarzania lokalnych produktów posłużą również do prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu dawnych sposobów wytwarzania chleba.

W ramach projektu powstania Inkubatora przewiduje się również zakup innych niezbędnych elementów stanowiących wyposażenie kuchni, są to w szczególności: chłodnia komorowa na gotowe produkty, waga, stół chłodniczy z nadstawką sałatkową, piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny 150l, taboret gazowy, trzon gazowy z piekarnikiem, pakowarka hermetyczna, zmywarka wyważarka, sterylizator do jaj, lodówka do jaj, lodówka na surowiec oraz zamrażarka na surowiec.

Planuje się, że pobierane od korzystających z inkubatora kuchennego opłaty będą przeznaczone na jedynie pokrycie bieżących kosztów utrzymania udostępnianej infrastruktury.

Warsztaty Kuligowskie Specjały – Nadbużańskie dziedzictwo kulinarne 2018

W sezonie 2018 mieliśmy przyjemność i zaszczyt organizować po raz pierwszy cykl warsztatów związanych z dziedzictwem kulinarnym. Efektem tych spotkań jest symboliczny podręcznik przepisów kulinarnych omawianych i przygotowywanych w trakcie ich trwania, który możecie pobrać w tym miejscu <<podręcznik>>

Czekamy również na Wasze sugestie i uwagi o tym jakie warsztaty i jakich prowadzących widzielibyście na tego typu wydarzeniach w Kuligowie