Warsztaty szkutnicze dla początkujących, pasjonatów dawnej tradycji

Szkutnik, stolarz cieśla – chciałbyś spróbować swoich sił ?

Zapraszamy Cię na najbliższe warsztaty, będące cyklem 5 spotkań, każde po 6 godzin.

W trakcie zapoznasz się nie tylko z historią rybactwa śródlądowego nad Bugiem, ale przede wszystkim z technikami szkutniczymi, wykorzystywanymi przez rzemieślników przy wyrobie tradycyjnych łodzi. Efektem końcowym, będzie zupełnie nowa, lecz wykonana, wspólnymi siłami prowadzących i uczestników łódź pychowa,rzeczna, „na tradycyjną nutę”, która z racji miejsca i sposobu wykonania nazwana będzie „BUŻANKĄ KULIGOWSKĄ”

CO zapewniamy ?

– udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego szkutnika Dominika Wichmana, szkutnika z dziada pradziada i flisaka z zamiłowania do wszystkiego, co pływa po wodzie.

– doświadczenie trudu rzemieślniczej pracy szkutnika, z wykorzystaniem prostych narzędzi i naturalnych środków do budowy łodzi;

– naukę przez pracę i niezapomnianą przygodę w dobrym towarzystwie.

Zajęcia będą odbywały się w dniach:

20 lipca w godzinach 10.00-15.00, sobota
21 lipca w godzinach 10.00-15.00, niedziela
7 września w godzinach 10.00-15.00, sobota
8 września w godzinach 10.00-15.00, niedziela
14 września w godzinach 10.00-15.00, sobota
Zależy nam, by skład ekipy warsztatowej był w miarę stały, dlatego sugerujemy od razu zdeklarowanie się uczestników na ciąg warsztatów, nie zaś na pojedyncze terminy.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest otwarta, w warsztatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a oprócz kolejności zgłoszeń dodatkowym kryterium uczestnictwa jest przynależność do grupy defaworyzowanej ( bezrobotni, młodzi do 35 lat, grupa 50+, co nie znaczy że inni chętni nie będą mogli skorzystać). Przyszli uczestnicy muszą zadeklarować chęć zaangażowania się w rozwój innych, przyszłych aktywności w sektorze turystycznym/ rybackim na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, co należałoby rozumieć w szczególności jako chęć dzielenia się w przyszłości swoimi doświadczeniami z warsztatów, wśród innych zainteresowanych oraz z entuzjazmem uczestniczyć w innych, przyszłych przedsięwzięciach integrujących lokalną społeczność i przybliżających dawne, a dzisiaj nieco zapomniane lokalne tradycje, dziedzictwo nadbużańskie.

Warunki udziału:

Warsztaty dla uczestników są bezpłatne. W trakcie zapewniamy posiłek i popitek, każdy z uczestników sam pokrywa koszty dojazdu. Na miejscu będą do podpisania regulamin i dodatkowe oświadczenia i informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgłoś swój udział w warsztatach klikając w poniższe linki: 

20 lipca w godzinach 10.00-15.00, sobota
21 lipca w godzinach 10.00-15.00, niedziela
7 września w godzinach 10.00-15.00, sobota
8 września w godzinach 10.00-15.00, niedziela
14 września w godzinach 10.00-15.00, sobota

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji „BUG – rzeka życia …” i dotyczy działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującego Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Album Święci w niebie i na ziemi… mała architektura sakralna w gminach powiatu wołomińskiego

Przez dwa lata, w 2017 r. i 2018 r. Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK realizowały zadanie mające na celu spis kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim. Łącznie spisem zostało objętych 1011 obiektów małej architektury sakralnej. Dzięki realizacji zadania w 12 gminach powiatu, opracowano podstawowy spis obiektów i utrwalono je na zdjęciach. Przygotowany album prezentuje wybrane, najciekawsze zdaniem autorki elementy architektury sakralnej powiatu wołomińskiego.

Publikacja była współfinansowana przez Powiat Wołomiński, w ramach projektu „Dziedzictwo Wiary przodków na terenie powiatu wołomińskiego” Kapliczki, krzyże i figury świętych.

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

SIWZ

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 3 Wzór  oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3a Wzór zobowiązania innego podmiotu

Załącznik 4 Przedmiary robót

Załącznik 5 „Załącznik K/1 do kosztorysu inwestorskiego Zestawienie urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza”

Załącznik 6 Dokumentacja projektowa:
Załącznik 6A Projekt budowlany,
Załącznik 6B projekt_instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacja

Załącznik 7 Projekt umowy

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja nt. RODO

Zamówienia publiczne.

W ramach projektu prowadzone będą zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000€, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Informacja z otwarcia ofert do postępowania 1/2019
Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

O Inkubatorze Kuchennym

Inkubator Kuchenny to:

Nowobudowany obiekt kuchenny do obróbki i przetwórstwa lokalnych produktów rolnych, dostosowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych i instruktarzowych, dodatkowo spełniającej wszystkie szczegółowe wymogi sanitarne i techniczne dla tego typu pomieszczeń, wraz z pełnym zapleczem socjalnym, salą umożliwiającą zorganizowanie zajęć teoretycznych oraz konsumpcję wytworzonych produktów lokalnych. Cały obiekt wkomponowany będzie w istniejącą zabudowę Parku Kultury Ludowej i Ziemiańskiej „Skansen w Kuligowie”.

Zakłada się, przetwarzanie w nim owoców, głównie jabłek, śliwek, gruszek, truskawek, porzeczek, jagód i warzyw, głównie marchewka, selery, pory, pietruszka, zioła, rośliny oleiste w tym celu zakupione będą obieraczka do warzyw, młyn do owoców, szatkownica do warzyw, prasa do oleju, wyciskacz wolnoobrotowy do soków i przecierów. W zależności od potrzeb producentów, zapotrzebowania konsumentów, urządzenia te będą wykorzystywane w sposób alternatywny.

Kolejnym, sposobem przetwarzania lokalnych produktów jest produkcja lokalnych wypieków, w szczególności ciast i pieczywa z wykorzystaniem lokalnych zbóż. Działania w tym zakresie wesprze i umożliwi w szczególności zakup w ramach projektu pieca chlebowego opalanego drewnem oraz miesiarki do ciasta, które oprócz wytwarzania lokalnych produktów posłużą również do prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu dawnych sposobów wytwarzania chleba.

W ramach projektu powstania Inkubatora przewiduje się również zakup innych niezbędnych elementów stanowiących wyposażenie kuchni, są to w szczególności: chłodnia komorowa na gotowe produkty, waga, stół chłodniczy z nadstawką sałatkową, piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny 150l, taboret gazowy, trzon gazowy z piekarnikiem, pakowarka hermetyczna, zmywarka wyważarka, sterylizator do jaj, lodówka do jaj, lodówka na surowiec oraz zamrażarka na surowiec.

Planuje się, że pobierane od korzystających z inkubatora kuchennego opłaty będą przeznaczone na jedynie pokrycie bieżących kosztów utrzymania udostępnianej infrastruktury.

Warsztaty Kuligowskie Specjały – Nadbużańskie dziedzictwo kulinarne 2018

W sezonie 2018 mieliśmy przyjemność i zaszczyt organizować po raz pierwszy cykl warsztatów związanych z dziedzictwem kulinarnym. Efektem tych spotkań jest symboliczny podręcznik przepisów kulinarnych omawianych i przygotowywanych w trakcie ich trwania, który możecie pobrać w tym miejscu <<podręcznik>>

Czekamy również na Wasze sugestie i uwagi o tym jakie warsztaty i jakich prowadzących widzielibyście na tego typu wydarzeniach w Kuligowie