O fundacji

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie została utworzona w czerwcu 2006 roku, jej głównym zadaniem miało być zapewnienie szerokiego wsparcia pasjonatom lokalnego dziedzictwa kulturowego, polegającego w szczególności na gromadzeniu, konserwacji i udostępnianiu artefaktów związanych z dniem powszednim wsi i drobnej szlachty Mazowsza i Podlasia z przełomu XIX i XX wieku.

Prezesem fundacji jest Wojciech Urmanowski, który od lat, angażując własne środki finansowe, gromadził liczne pamiątki z minionych lat. Na początku XXI wieku, zapadała decyzja o tym, by oprócz elementów ruchomych, na stosunkowo niewielkiej działce położonej we wsi Kuligów w gminie Dąbrówka, zrekonstruować również obiekty dawnej architektury ludowej i ziemiańskiej.

Tak w przeciągu lat powstała okazała kolekcja dzięki której zwiedzający dziś Park Kultury Ludowej i Ziemiańskiej Doliny Narwi, Bugu i Liwca w Kuligowie mogą z bliska i na własne oczy mieć bezpośredni kontakt z przedmiotami i obiektami architektury ludowej, poznać zasady działania dawnych maszyn rolniczych i rzemieślniczych, zapoznać się ze zwyczajami i obrządkami ludowymi.

Dzisiaj Fundacja, to oprócz wyjątkowego miejsca – „Skansenu w Kuligowie” również otwarta na świat grupa osób, znajomych w różnym wieku, która zainspirowana duchem tego miejsca inicjuje i realizuje wydarzenia artystyczne, kulturalne, historyczne i popularno-naukowe, promujące zasadę zrównoważonego rozwoju oraz współistnienia rolnictwa, turystyki i rekreacji na obszarze dolnego biegu rzek Bug i Narew oraz Zalewu Zegrzyńskiego.

Zachęcamy do kontaktu – skansen@powiatwolominski.pl, współpracy oraz śledzenia organizowanych przez nas wydarzeń, na profilu społecznościowym Facebook – Skansen w Kuligowie nad Bugiem