Zadania współfinansowane Powiat Wołomiński w roku 2021

„W-W-Wszyscy Święci…”

Celem zadania jest:

• Prezentacja dorobku kilku pokoleń mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie małej architektury sakralnej.

• Prezentacja szerokiemu gronu odbiorców bogactwa sakralnego ziemi wołomińskiej.

• Złożenie hołdu fundatorom i opiekunom obiektów sakralnych oraz świadectwo, przywiązania do wiary, tradycji i kultury oraz pobożności mieszkańców powiatu wołomińskiego.

• Podniesienie świadomości dziedzictwa kulturowego powiatu wołomińskiego

Zadanie polegało będzie na dostosowaniu danych i upowszechnieniu w wersji cyfrowej, na
interaktywnej mapie 300 kapliczek, figur i krzyży przydrożnych zidentyfikowanych na terenie
powiatu wołomińskiego

Projekt realizowany w okresie 15.04.2021 – 30.11.2021, na podstawie umowy nr 123.2021 z dnia 12.04,2021 roku.  Wartość całkowita projektu: 12600,00 zł, wartość środków publicznych 10000,00 zł, wkład własny 2600,00 zł