Zadania współfinansowane przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2019

„Dziedzictwo Wiary przodków na terenie powiatu wołomińskiego” Kapliczki, krzyże i figury świętych.

Celem realizowanego zadania była: prezentacja dorobku kilku pokoleń  mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie małej architektury sakralnej; prezentacja szerokiemu gronu odbiorców bogactwa sakralnego ziemi wołomińskiej; złożenie hołdu fundatorom i opiekunom obiektów sakralnych oraz świadectwo, przywiązania do wiary, tradycji i kultury oraz pobożności mieszkańców powiatu wołomińskiego; podniesienie świadomości dziedzictwa kulturowego powiatu wołomińskiego.

W ramach projektu opracowano wersję elektroniczną i albumową publikacji
„Święci w niebie i na ziemi… Mała architektura sakralna w gminach powiatu wołomińskiego”

Projekt był realizowany w okresie 1.03.2019 -31.05.2019, na podstawie umowy nr 79.2019 z dnia 1 marca 2019 roku.  Wartość całkowita projektu: 49500,00 zł, wartość środków publicznych 35000,00 zł, wkład własny 10500,00 zł