Operacja „Nasz Bug-Rzeka Życia”

Tablica, informacja pamiątkowa dotycząca realizacji operacji w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 01539-6935-UM0712556/19