Nad Bugiem …

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie, realizuje zadanie, które ma przybliżyć mieszkańcom Mazowsza rolę rzek i ich funkcję integrującą lokalne społeczności.

W ramach projektu „Nad Bugiem…” przewidziano organizację wycieczek krajoznawczych. Ustalono, że odbędą się one w dniach 8,9, 14 i 15 września 2021. Wszyscy uczestnicy, po dotarciu we własnym zakresie do Kuligowa, w ramach zadania będą mieli możliwość zobaczenia z bliska eksponatów zgormadzonych w Kuligowskim Skansenie oraz wysłuchać podstawowych informacji na temat zgromadzonych tam eksponatów, związanych z codziennym życiem oraz dawnymi zwyczajami mazowieckiej wsi. Dla uczestników wydarzenia przewidziano, oprócz drobnego poczęstunku (kiełbaska, kawa herbata), również rejs widokowy po nadbużańskich rozlewiskach w okolicy wsi Kuligów.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy chcieliby zaprosić w szczególności mieszkańców Mazowsza, żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie Bugu, Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego, a przede wszystkim osoby, których sytuacja materialna oraz rodzinna jest szczególnie trudna i nie miałyby one szybko możliwości skorzystania z przygotowanych atrakcji samodzielnie. Oprócz tych kryteriów ważna będzie również kolejność zgłoszeń.

Specjalnie na tą okazję utworzono formularz rejestracyjny, Organizatorzy będą odpowiadać na każde zgłoszenie potwierdzając termin rezerwacji.

Uczestnicy nie ponoszą opłat z tytułu udziału w projekcie.