Kuligowskie Warsztaty Kulinarne

Skansen w Kuligowie nad Bugiem już nie raz skupił artystów czy miłośników historii czy bliskości
natury. To doskonałe miejsce integracji, zabawy, spędzania wolnego czasu i wypoczynku.
Z tego właśnie względu w Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie, działającym w bezpośrednim sąsiedztwie Skansenu odbył się cykl Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Razem poznajemy lokalne zwyczaje kulinarne i gotujemy „.
Projekt kierowany jest do mieszkańców poszczególnych gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, w szczególności osób aktywnie zaangażowanych w funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich, inicjujących i integrujących lokalne społeczności. Dotąd gościliśmy już przedstawicieli KGW oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnie działających na obszarze LGD ZZ.
Podczas warsztatów uczestnicy wraz Kucharzem odtwarzają potrawy, które następnie kosztują. Jak u Mamy czyli staropolskie potrawy na dzisiejszych stołach to temat warsztatów, który bardzo przypadł uczestnikom do gustu, i z którego wynieśli wiele ciekawych informacji i sztuczek kulinarnych.
Liczymy na to że nasze działania przyczynia się do integracji społecznej wokół zagadnień związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem produktów naturalnych – przygotowywaniem w sposób tradycyjny, z naturalnych lokalnych składników potraw i przetworów oraz promocję produktów ekologicznych.
Projekt „Razem poznajemy lokalne zwyczaje kulinarne i gotujemy ” realizowany jest w ramach operacji współfinansowanej ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy na kolejne Warsztaty, regulamin dostępny na stronie www.skansen.powiatwolominski.pl.