Zakończenie lata 2022

W ostatnią sobotę września mieliśmy przyjemność zorganizowania II Kiermaszu Wyrobów Tradycyjnych, który zwieńczył kolejny cykl warsztatów kulinarnych dla przedstawicielek i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób, które aktywnie działają na rzecz integracji lokalnego społeczeństwa na obszarze LGD Zalewu Zegrzyńskiego.

Zarówno pogoda, wystawcy jak i odwiedzający dopisali! Serdecznie dziękujemy naszym Wystawcom, Przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich ze Stanisławowa Drugiego oraz Kuligowa za przetwory, potrawy, ciasta i wiele innych specjałów, oraz Kapeli Ludowej Mazowszanie za wspólną zabawę.

A oto krótka fotorelacja:

Wydarzenie realizowane zostało w ramach projektu „Razem poznajemy lokalne zwyczaje kulinarne i gotujemy ” operacji współfinansowanej ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.