Skip to main content
Nad Bugiem 2021

Wycieczki Krajoznawcze „Nad Bugiem …”

Organizowane w dniach 8, 9, 14 i 15 września wydarzenia mają na celu przybliżyć mieszkańcom Mazowsza rolę rzek i ich funkcję integrującą lokalne społeczności.
W ramach projektu wszyscy uczestnicy, po dotarciu we własnym zakresie do Kuligowa, będą mieli możliwość

  • zobaczenia z bliska eksponatów zgormadzonych w Kuligowskim Skansenie oraz wysłuchać informacji na temat zgromadzonych tam eksponatów,
  • wzięcia udziału w rejsie widokowym, w niewielkich 12 osobowych grupach, po nadbużańskich rozlewiskach w okolicy wsi Kuligów.

Dla uczestników wydarzenia przewidziano drobny poczęstunek (kiełbaska, kawa herbata).

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy chcieliby zaprosić w szczególności mieszkańców Mazowsza, żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie Bugu, Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego, a przede wszystkim osoby, których sytuacja materialna oraz rodzinna jest szczególnie trudna i nie miałyby one szybko możliwości skorzystania z przygotowanych atrakcji samodzielnie. Oprócz tych kryteriów ważna będzie również kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy nie ponoszą opłat z tytułu udziału w projekcie. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu wydarzenia.
Przed rejestracją prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa dostępnym na stronie: http://skansen.powiatwolominski.pl/regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-nad-bugiem/

Zadanie jest organizowane przez Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie i współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

The Wstępna rezerwacja- proszę oczekiwać na potwierdzenie rezerwacji do 5.09.2021 ticket sales has ended!