Album Święci w niebie i na ziemi… mała architektura sakralna w gminach powiatu wołomińskiego

Przez dwa lata, w 2017 r. i 2018 r. Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK realizowały zadanie mające na celu spis kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim. Łącznie spisem zostało objętych 1011 obiektów małej architektury sakralnej. Dzięki realizacji zadania w 12 gminach powiatu, opracowano podstawowy spis obiektów i utrwalono je na zdjęciach. Przygotowany album prezentuje wybrane, najciekawsze zdaniem autorki elementy architektury sakralnej powiatu wołomińskiego.

Pobierz tutaj

Pobierz

Publikacja była współfinansowana przez Powiat Wołomiński, w ramach projektu „Dziedzictwo Wiary przodków na terenie powiatu wołomińskiego” Kapliczki, krzyże i figury świętych.