Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów SIWZ Załącznik 1 Formularz ofertowy Załącznik 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik 3 Wzór  oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik 3a Wzór zobowiązania innego […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne.

W ramach projektu prowadzone będą zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000€, szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów Informacja z otwarcia ofert do postępowania 1/2019Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji […]

Czytaj więcej

O Inkubatorze Kuchennym

Inkubator Kuchenny to: Nowobudowany obiekt kuchenny do obróbki i przetwórstwa lokalnych produktów rolnych, dostosowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych i instruktarzowych, dodatkowo spełniającej wszystkie szczegółowe wymogi sanitarne i techniczne dla tego typu pomieszczeń, wraz z pełnym zapleczem socjalnym, salą umożliwiającą zorganizowanie zajęć teoretycznych oraz konsumpcję wytworzonych produktów lokalnych. Cały obiekt wkomponowany będzie w istniejącą zabudowę Parku […]

Czytaj więcej