Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

SIWZ

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 3 Wzór  oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3a Wzór zobowiązania innego podmiotu

Załącznik 4 Przedmiary robót

Załącznik 5 „Załącznik K/1 do kosztorysu inwestorskiego Zestawienie urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza”

Załącznik 6 Dokumentacja projektowa:
Załącznik 6A Projekt budowlany,
Załącznik 6B projekt_instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacja

Załącznik 7 Projekt umowy

Załącznik 8 Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja nt. RODO

Zamówienia publiczne.

W ramach projektu prowadzone będą zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000€, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Informacja z otwarcia ofert do postępowania 1/2019
Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

O Inkubatorze Kuchennym

Inkubator Kuchenny to:

Nowobudowany obiekt kuchenny do obróbki i przetwórstwa lokalnych produktów rolnych, dostosowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych i instruktarzowych, dodatkowo spełniającej wszystkie szczegółowe wymogi sanitarne i techniczne dla tego typu pomieszczeń, wraz z pełnym zapleczem socjalnym, salą umożliwiającą zorganizowanie zajęć teoretycznych oraz konsumpcję wytworzonych produktów lokalnych. Cały obiekt wkomponowany będzie w istniejącą zabudowę Parku Kultury Ludowej i Ziemiańskiej „Skansen w Kuligowie”.

Zakłada się, przetwarzanie w nim owoców, głównie jabłek, śliwek, gruszek, truskawek, porzeczek, jagód i warzyw, głównie marchewka, selery, pory, pietruszka, zioła, rośliny oleiste w tym celu zakupione będą obieraczka do warzyw, młyn do owoców, szatkownica do warzyw, prasa do oleju, wyciskacz wolnoobrotowy do soków i przecierów. W zależności od potrzeb producentów, zapotrzebowania konsumentów, urządzenia te będą wykorzystywane w sposób alternatywny.

Kolejnym, sposobem przetwarzania lokalnych produktów jest produkcja lokalnych wypieków, w szczególności ciast i pieczywa z wykorzystaniem lokalnych zbóż. Działania w tym zakresie wesprze i umożliwi w szczególności zakup w ramach projektu pieca chlebowego opalanego drewnem oraz miesiarki do ciasta, które oprócz wytwarzania lokalnych produktów posłużą również do prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu dawnych sposobów wytwarzania chleba.

W ramach projektu powstania Inkubatora przewiduje się również zakup innych niezbędnych elementów stanowiących wyposażenie kuchni, są to w szczególności: chłodnia komorowa na gotowe produkty, waga, stół chłodniczy z nadstawką sałatkową, piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny 150l, taboret gazowy, trzon gazowy z piekarnikiem, pakowarka hermetyczna, zmywarka wyważarka, sterylizator do jaj, lodówka do jaj, lodówka na surowiec oraz zamrażarka na surowiec.

Planuje się, że pobierane od korzystających z inkubatora kuchennego opłaty będą przeznaczone na jedynie pokrycie bieżących kosztów utrzymania udostępnianej infrastruktury.