O projekcie

Razem poznajemy lokalne zwyczaje kulinarne i gotujemy

Operacja jest współfinansowana z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mającego na celu integrację nowoprzybyłych mieszkańców, z tymi od dawna zamieszkującymi obszar Lokalnej Grupy Działania, zwiększenie identyfikacji nowych mieszkańców z obszarem, a także aktywizacji społecznej obu grup.

Grupą docelową, uczestnikami projektu będą osoby z najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich, jak również gospodarzy oraz organizacji nieformalnych aktywnie działających na obszarze LGD, organizujących przedsięwzięcia społeczne włączające w życie lokalnej społeczności, osoby od dawna zamieszkujące obszar LGD i nowych mieszkańców sezonowych, w szczególności letników jak również osób przebywających na terenie LSR ZZ.

W trakcie projektu przewidziano:

  • organizację warsztatów kulinarnych, w szczególności dla kobiet aktywnie zaangażowanych w funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich inicjujących i integrujących lokalne społeczności
  • 2 kiermaszów wyrobów tradycyjnych, połączonych z koncertem muzyki ludowej.

Uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę z zakresu wytwarzania i przetwarzania żywności oraz produktów sezonowych tradycyjnymi metodami, zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju, tak by połączyć możliwość wspólnego spotkania integracyjnego z nauką. Do ich dyspozycji w trakcie warsztatów będzie wspólna kuchnia wraz z pełnym wyposażeniem umożliwiającym przygotowanie i przetwarzanie produktów żywnościowych, w szczególności produktów zbożowych, owocy i warzyw.

Proponowana tematyka, warsztatów w zależności od zainteresowania potencjalnych uczestników będzie poruszała w szczególności zagadnienia z zakresu:

  1. Tradycyjne potrawy na świąteczny czas
  2. Jak u mamy czyli staropolskie potrawy na dzisiejszych stołach
  3. Eko potrawy-wyroby tradycyjne i naturalne, kurs przetwarzania i robienia soków napoi, naparów, podpiwków.
  4. Eko potrawy-wyroby tradycyjne i naturalne, kurs z przyrządzania potraw z wykorzystaniem produktów lokalnych, wegetariańskich.

W trakcie organizowanych kiermaszy wyrobów tradycyjnych, które odbędą się na terenie Skansenu w Kuligowie swoje wyroby będą prezentować w szczególności uczestnicy warsztatów, a do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostaną pozostali członkowie rodzin uczestników warsztatów oraz inne organizacje zrzeszające i aktywizujące mieszkańców.

Każdy z dwóch kiermaszów będzie połączony z koncertem muzyki ludowej.

Miejsce realizacji: Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie na terenie Skansenu w Kuligowie

Kiermasze i towarzyszące im koncerty będą miały charakter otwarty. Pierwszy z nich planowany jest 26 czerwca 2022 roku oraz 21 lub 28 sierpnia 2022 roku.