O projekcie Rybka Lubi Pływać

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze wiejskim, poprzez integrację społeczną mieszkańców i osób przebywających na terenie Zalewu Zegrzyńskiego wokół zagadnień związanych z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem ekosystemów.

Operacja zakłada organizację 2 całodniowych rodzinnych imprez integracyjnych dla całych rodzin:

Skansen to doskonałe miejsce integracji, zabawy, spędzania wolnego czasu i wypoczynku. podczas pobytu jednodniowego i weekendowego dla amatorów sportów wodnych, rowerowych i pieszych, osób zainteresowanych lokalną tradycją i kulturą- wszyscy znajdą tu coś dla siebie.

Impreza „Rybka lubi pływać, czyli bużański leszcz w Kuligowskim skansenie” to cykliczne wydarzenie organizowane od roku 2012 na przełomie września i października podsumowujące sezon letni w Kuligowie, realizowana w różnej formule, w zależności od posiadanych środków i życzliwości sponsorów dotychczas.

Operacja przewiduje organizację:

  • zawodów wędkarskich
  • warsztaty kulinarne,
  • zabawy animacyjne dla najmłodszych w kąciku malucha
  • koncert kapeli folkowej etc.

Impreza ma charakter otwarty, a o możliwości wzięcia udziału w planowanych działaniach mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się z materiałów informacyjnych:

• plakatów,

• artykułów promocyjnych

• oraz śledząc na bieżąco profil społecznościowy Skansenu w Kuligowie na facebooku.

Miejsce realizacji: siedziba wnioskodawcy Skansen w Kuligowie, Kuligów, ul. Kręta 4