Zadania współfinansowane Powiat Wołomiński w roku 2021

„W-W-Wszyscy Święci…” Celem zadania jest: • Prezentacja dorobku kilku pokoleń mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie małej architektury sakralnej. • Prezentacja szerokiemu gronu odbiorców bogactwa sakralnego ziemi wołomińskiej. • Złożenie hołdu fundatorom i opiekunom obiektów sakralnych oraz świadectwo, przywiązania do wiary, tradycji i kultury oraz pobożności mieszkańców powiatu wołomińskiego. • Podniesienie świadomości dziedzictwa kulturowego powiatu wołomińskiego … Czytaj dalej Zadania współfinansowane Powiat Wołomiński w roku 2021